Sense categoria

Inscriu-te

MODALITATS

El Fòrum EEBE 2021 es durà a terme de forma PRESENCIAL, durant els dies 16 i 17 de març de 2022 en el campus EEBE de la Universitat Politècnica de Catalunya. Les activitats amb les que la empresa pot participar en aquest esdeveniment són les següents:

  • PRESENTACIÓ:
    Presentació de l’empresa davant alumnes interessats. Aquest tipus d’activitat és una gran oportunitat per exposar els ideals de l’empresa, la visió de futur o qualsevol aspecte que es consideri necessari destacar amb la finalitat que els alumnes els coneguin millor. També és un bon moment per establir un primer contacte amb els futurs enginyers i les futures enginyeres en un ambient distès. La duració de cada presentació serà de 20 minuts + 10 minuts de preguntes.
Read More »Inscriu-te