Edició 2020

L’edició del Fòrum 2020 es va organitzar per a què es realitzés inicialment de manera presencial, és a dir, amb el mateix format que en les edicions anteriors. Degut a la pandèmia del COVID-19, l’organització d’aquest es va veure afectat.

Finalment es va realitzar el Fòrum en format online amb més de 40 empreses. Es va publicar la informació rellevant de les empreses inscrites en la present web, creant així un espai on l’estudiantat interessat pogués conèixer les empreses i posar-se en contacte amb elles.

Equip Organitzador del Fòrum 2020