Empreses

Al desplegable del menú podreu trobar els noms dels graus que s’imparteixen a l’universitat a més d’un de general. A dins de cada grau hi ha la informació de les empreses i entitats que busquen alumnes de la carrera en qüestió. En la pestanya general les que busquen alumnes de totes les modalitats.

Aquestes pagines s’actualitzaràn a mesura que s’inscriguin empreses.