Skip to content

Fòrum EEBE 2021

La cinquena edició del Fòrum EEBE va desenvolupar-se, seguint el model de l’anterior edició, en format online a causa de la pandèmia de la COVID-19. Van presentar-se 26 empreses de tot el país, proposant-lis tres activitats diferents per a participar:

  • Expositors: va presentar-se una publicació d’informació rellevant sobre cada corporació al web oficial de l’esdeveniment, en addició, es va incloure un e-mail de contacte perquè l’estudiantat interessat pogués enviar el seu CV de manera directa.
  • Presentació: van presentar-se un conjunt de presentacions mitjançant la plataforma Google Meet, permetent que l’alumnat de l’EEBE pogués conèixer de manera més directa i personal les empreses en qüestió.
  • Dinàmiques: van desenvolupar-se activitats com, per exemple, resoldre problemes específics amb un conjunt d’estudiants de l’EEBE prèviament seleccionats per participar.