Inscriu-te

MODALITATS

El Fòrum EEBE 2021 es durà a terme de forma PRESENCIAL, durant els dies 16 i 17 de març de 2022 en el campus EEBE de la Universitat Politècnica de Catalunya. Les activitats amb les que la empresa pot participar en aquest esdeveniment són les següents:

  • PRESENTACIÓ:
    Presentació de l’empresa davant alumnes interessats. Aquest tipus d’activitat és una gran oportunitat per exposar els ideals de l’empresa, la visió de futur o qualsevol aspecte que es consideri necessari destacar amb la finalitat que els alumnes els coneguin millor. També és un bon moment per establir un primer contacte amb els futurs enginyers i les futures enginyeres en un ambient distès. La duració de cada presentació serà de 20 minuts + 10 minuts de preguntes.
  • DINÀMIQUES de grup:
    Activitat organitzada per l’empresa on l’estudiant haurà de demostrar les seves capacitats. Es poden portar a terme activitats com debats, solució de problemes cas, demostracions de l’ús de programes, etc. En aquest espai l’empresa tindrà l’oportunitat d’interaccionar amb un nombre reduït d’estudiants on la comunicació és totalment bidireccional. L’objectiu d’aquesta modalitat és oferir tant als estudiants com a les empreses un espai on es puguin conèixer de manera més personal. Les sessions tenen una durada de 60 minuts. L’empresa podrà escollir el perfil d’estudiants que s’adeqüin més al seu interès realitzant una selecció a partir del CV.
  • EXPOSITOR:
    L’empresa tindrà l’oportunitat d’instal·lar durant un o dos dies un estand situat en el hall de la universitat. El hall és el centre motor de la nostra escola on cada dia convergeixen la majoria d’estudiants i futurs enginyers/enginyeres de la UPC. Un estand permet a l’empresa interaccionar amb els alumnes que desitgin saber més d’aquesta. Per aquells que participen en l’activitat, l’escola facilitarà un servei de càtering per a dues persones. Places limitades.

A més, totes les empreses que participin en el fòrum EEBE també estran promocionades en la nostra web amb un contacte amb el qual els alumnes interessats puguin contactar amb l’empresa (correu electrònic o telèfon).