Quant a

En el Fòrum d’Empresas de la EEBE les empresas poden participar amb tres modalitats diferents, detallades a continuació:

Presentacions
Presentació de l’empresa davant dels alumnes interessats. Aquest tipus d’activitat és una gran oportunitat per exposar els ideals de l’empresa, la visió de futur o qualsevol aspecte que creguin interessant per aquells alumnes assistents. També és un bon moment per a establir un primer contacte amb els futurs enginyers en un ambient distès. La durada de cada presentació és de 25 minuts. El acte es duu a terme a la sala d’actes de la escola, amb un aforament limitat.

Dinàmiques de grup
Activitat organitzada per l’empresa on l’estudiant haurà de demostrar les seves capacitats. Es poden portar a terme activitats com debats, solució de problemes cas, demostracions de l’ús de programes, etc. En aquest espai l’empresa tindrà l’oportunitat d’ interaccionar amb un nombre reduït d’estudiants on la comunicació és totalment bidireccional. L’objectiu d’aquesta modalitat és oferir tant als estudiants com a les empreses un espai on es puguin conèixer de manera més personal. Les sessions tenen una durada de 60 minuts. L’empresa podrà escollir el perfil d’estudiants que s’adeqüin més al seu interès. Les places són limitades.

Expositor
L’empresa tindrà l’oportunitat d’instal·lar-se durant un o dos dies en estands situats al hall de la universitat. El hall és el centre motor de la nostra escola on cada dia convergeixen la majoria d’estudiants i futurs enginyers de la UPC. Un estand permet a l’empresa interaccionar amb els alumnes que volen saber més d’aquesta. Per aquesta activitat l’escola facilita un servei de càtering per a dues persones condicionat per l’ocasió.

Els estudiants poden participar en el fòrum fent la inscripció a las presentacions i les dinàmiques de grup a través dels formularis d’inscripció, a més de visitar els estands de las empreses que siguin del seu interès.